Không thể ngờ lúc được xoạc xxx với giáo viên xinh xắn Momo Sakura, trời, còn khám phá để ý cái đó của Momo Sakura nữa hả, Momo Sakura vô duyên vậy, có đâu, lúc Momo Sakura vào khít quá, phim xxx làm tình Momo Sakura nàngu không nổi rồi Momo Sakura mới đau ấy, híc, tại hơn 2 năm rồi không có sex, đau lắm Momo Sakura à, Momo Sakura bảo Momo Sakura nhẹ thôi mà Momo Sakura không nghe gì hết, lúc đó sướng quá Momo Sakura dừng lại không được, Momo Sakura mới lấy thuốc uống đó, giờ đi hơi ê ê tí, ở đâu, cho Momo Sakura đi, nó đau ra sao, cái thằng này vô duyên quá vậy…